ايران كالا

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مكاترونيك
براي اندازه گيري فاصله و مسافت روش هاي متعددي وجود دارد در قرن حاضر با توجه به پيشرفت هاي شگرف علمي پديد آمده به خصوص در زمينه الكترونيك و كامپيوتر و راه حل هاي نوين محاسباتي، روش اندازه گيري فواصل و مسافت يابي به سمت سويي ديگر سوق يافته است
دسته بندي رباتيك
بازديد ها 253
فرمت فايل doc
حجم فايل 2049 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 127

دانلود بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك


گزارش تخلف براي بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك
بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك

فروشنده فايل

كد كاربري 3069
كاربر
 
 

در اين پايان نامه به معرفي و پياده سازي مدل جديد بينايي استريو به منظور اجرا بر روي ربات تعقيب گر مي‌پردازيم. مدل بينايي استريو براي دستيابي به موقعيت سه بعدي اجسام كاربرد دارد، اين مدل متشكل از يك شئ و دو دوربين با محور اپتيكي موازي يا متقاطع و يا ديگر چيدما‌ن‌ها است. كاليبراسيون دوربين يكي از پردازش هاي اساسي مورد نياز در بينايي ماشين سه بعدي به منظور استخراج داده هاي مربوط به ابعاد و موقعيت سه بعدي اجسام از روي تصاوير دو بعدي مي‌باشد. روشي كه در اين تحقيق براي كاليبراسيون استفاده مي‌شود به طور كامل در دو دسته‌ي كلاسيك و خود كاليبراسيون قرار نمي‌گيرد و نسبت به آن‌ها داراي انعطاف بيشتري مي‌باشد و مزيت اصلي اين روش، راه اندازي آسان آن است به گونه‌اي كه هر فردي با ايجاد يك صفحه كاليبراسيون مي‌تواند آن را به كار گيرد. با بينايي استريو به فاصله‌اي با دقت معقول خواهيم رسيد كه حجم بالاي محاسباتي آن، بلادرنگ ساختن آن را با مشكل روبه‌رو مي‌سازد، اما باروشهاي بهينه سازي الگوريتم بر اساس كاهش فضاي جستجو و بهبود سخت‌افزاري، توانستيم تا حدودي بر اين مشكل غلبه كنيم. در هر حال مناسبترين سيستم براي هر كاربردي بايد با لحاظ كردن تمام شرايط بكارگيري انتخاب شود.

فهرست مطالب

چكيده. 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- اهميت بينايي استريو. 2

1-2- انواع روش هاي فاصله يابي. 3

1-3- آشنايي با بينايي استريو. 4

1-4- الگوريتم‌هاي بينايي استريو. 6

1-5- مفاهيم اصطلاحات رايج در بينايي استريو. 7

فصل دوم: بينايي استريو

2-1- مقدمه. 8

2-2- مروري بر بينايي استريو. 9

2-3- استريو مبتني بر ناحيه و مبتني بر ويژگي. 10

2-4- استريو پويا. 11

2-5- استريو فعال. 12

2-6- نقشه عمق متراكم. 12

2-7- محدوديت هايي بر اساس دوربين و مبتني بر صحنه. 13

2-7-1- محدوديت هاي هندسه تصوير.. 14

2-7-2- محدوديت استفاده از خصوصيات شي.. 16

2-8- انسداد و شفافيت. 21

2-9- كاليبراسيون دوربين ها. 22

2-10- روشي براي كاليبراسيون. 25

2-11- كاليبراسيون استريو. 27

2-12- همراستاسازي تصاوير. 28

2-13- محاسبه ناهمخواني ها. 29

2-14- محاسبه مختصات سه بعدي يك ويژگي از جسم. 32

2-15- محاسبه ميزان دوران و انتقال يك جسم سه بعدي نسبت به يك موقعيت مرجع. 33

2-16- نشانه هاي يافتن عمق. 34

2-17- بررسي نقش ناهم‌خواني و تاري در يافتن عمق. 34

2-18- فوايد تاري. 39

2-19- رفتار حركتي. 41

2-20- شكاف مردمك ها. 42

فصل سوم: طراحي و ساخت

3-1- شرح اجزاي سازنده تعقيب گر. 46

3-2- سروو موتور. 52

3-3- معرفي آردينو. 54

3-3-1- محيط برنامه نويسي آردينو.. 54

3-3-2- كتابخانه ها.. 58

3-3-3- معماري و ساختار AVR. 58

3-4- كاليبراسيون دوربين و بازسازي سه بعدي. 62

3-5- تشخيص اشيا. 64

3-5-1- روشهاي براساس ظاهر درتشخيص شي.. 65

3-5-1-1- شيوه هاي تطبيق فضاي ويژگي.. 65

3-5-1-2- شيوه هاي طرح زير فضا.. 66

3-6- تبديل هاف. 66

3-6-1- نمايش پارامتري.. 67

3-6-2- انباره.. 68

3-6-3- الگوريتم تبديل هاف.. 68

3-6-4- پياده سازي.. 69

3-7- تناظر پيكسلها درصفحات موازي با صفحه تصوير دوربينها 70

3-8- انسداد پيكسلي در تناظر استريو. 71

3-9- نرم افزار پردازش تصوير. 72

فصل چهارم: ارزيابي عملكرد

4-1- كاليبراسيون. 74

4-2- تصحيح تصاوير. 78

4-3- تشخيص اشيا. 79

4-4- محاسبه سرعت جسم. 81

4-5- ارزيابي عملكرد تعقيب گر. 82

4-5-1- نتايج تست استاتيكي.. 83

4-5-2- نتايج تست ديناميكي.. 87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- نتيجه گيري. 91

5-2- پيشنهادات. 93

مراجع. 94

پيوست ها. 99

فهرست اشكال

شكل(2-1):هندسه اپي‌پولار و خطوط اپي‌پولار.. 15

شكل (2-2): انواع مختلف لبه ها (ناپيوستگي ها).. 17

شكل(2-3) :گراديان ناهمخواني و تفكيك سيكلوپن19

شكل(2-4): ترتيب نقاط نگاشت شده در خطوط اپي پولارمتناظر در تصاوير. 20

شكل (2-5): دستگاه مختصات جهاني كه در گوشه صفحه تعريف شده است... 27

شكل (2-6) هندسه ديد استريو براي تنظيمات دوربين.. 30

شكل (2-7) هندسه سيستم استريو مبنا.. 31

شكل(2-8) هندسه تاري و ناهمخواني.. 35

شكل(2-9) محرك و اطلاعات.. 39

شكل(2-10) شكاف مردمك ها و عمق آستيگماتيك از ميدان45

شكل (3-1) دوربين اوليه انتخاب شده براي تعقيب گر.. 47

شكل(3-2) دوربين نهايي انتخاب شده براي تعقيب گر.. 50

(شكل(3-3) نماي تعقيب گر.. 51

شكل(3-4) سمت راست سروو موتور مدل S35STD و سمت چپ سروو موتور مدل SG5010 52

شكل (3-5) فلوچارت عملكرد آردينو.. 55

شكل(3-6) محيط برنامه نويسي آردينو.. 56

شكل(3-7) معماري كلي هسته AVR.. 59

شكل (3-8) چگونگي اتصال سروو موتورها به برد كنترلي آردينو.. 61

شكل(3-9) نياز به جداسازي در تصوير.. 71

شكل(3-10) انسدادتصويردربينايياستريو.. 72

شكل (4-1) مراحل بينايي استريو.. 74

شكل (4-2) تصوير صفحه شطرنجي پس از گوشه يابي در حين اجراي كد كاليبراسيون استريو.. 76

شكل (4-3) نمونه‌اي از دايره تشخيص داده شده در تصوير چپ (بالا) و تصوير راست (پايين).. 80

شكل (4-4) نمونه‌اي از تشخيص دايره‌ي سبز از ميان دايره‌هاي رنگي ديگر در تصوير چپ(بالا) و تصوير راست (پايين).. 80

شكل (4-5) نمونه‌اي از تشخيص دايره‌ي سبز از ميان اشكال مختلف رنگي در تصوير چپ(بالا) و تصوير راست (پايين).. 81

شكل (4-6) جهت در نظر گرفته شده براي دستگاه مختصات تعقيب‌گر.. 83

شكل (4-7) نتايج تست استاتيكي طول.. 84

شكل (4-8) نتايج تست استاتيكي عرض.. 85

شكل (4-9) نتايج تست استاتيكي عمق.. 86

شكل (4-10) نمودار سرعت-زمان يك شي متحرك.. 87

شكل (4-11) نتايج تست ديناميكي ربات با جابه‌جايي بر روي محور X.. 87

شكل (4-12) نتايج تست ديناميكي ربات با جابه‌جايي بر روي محور Y.. 88

شكل (4-13) نتايج تست ديناميكي ربات با جابه‌جايي بر روي محور Z. 89

شكل (4-14) نتايج تست ديناميكي ربات در سرعت‌هاي مختلف.. 90

فهرست جداول

جدول (3-1) مشخصات دوربين مدل PK-750MJ از برند A4TECH.. 47

جدول (3-2) مشخصات دوربين Logitech HD Webcam C270. 49

جدول (3-3) مشخصات سرووو موتور.. 53

جدول(3-4) نقشه فضاي حافظه.. 60

جدول (4-1) نتايج تست استاتيكي با جابه‌جايي در عمق.. 83

جدول (4-2) نتايج تست استاتيكي با جابه‌جايي در طول.. 84

جدول (4-3) نتايج تست استاتيكي با جابه‌جايي در عرض.. 84


 

مقاله بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك. اعتبار موردنياز: ۱ | تعداد صفحات: ۷ | تعداد نمايش خلاصه: ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

۲۵ مهر ۱۳۹۶ - بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك. پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ...

مقاله بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

۱۲ تير ۱۳۹۶ - مقاله بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك داراي 7 صفحه مي باشد و داراي ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك. سلام و وقتتون به خير. اين سايت براي شما راه اندازي شده ...

دانلود پايان نامه بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به ...

دانلود پايان نامه بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك محدوده قيمت از 14500 تومان از فروشگاه ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - اگر در باره بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك پرسش داريد يا در فرآيند ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

۱۷ شهريور ۱۳۹۶ - سايت فيل سل دانلود اين فايل ( بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك ) را جهت ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك. دسته: رباتيك. فرمت فايل: doc. حجم فايل: 2049 ...

بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي ...

۱۷ شهريور ۱۳۹۶ - براي دانلود فايل « بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك » از پاين همين ...

[PDF]PDF: بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش ...

ﺳﻼم و وﻗﺘﺘﻮن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ. ردﯾﺎب ﭘﻮﯾﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ روش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯽ ﻣﺘﺤﺮك را داﻧﻠﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ.


برچسب‌ها: ردياب پوياي سه بعدي، روش بينايي استريو، سرعت شي متحرك، سنجش موقعيت، بينايي استريو، فاصله يابي، الگوريتم‌هاي بينايي استريو، استريو، كاليبراسيون، ناهمخواني تطابق،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۴۷:۱۱ توسط morteza | نظرات (0)

حشره كش برقي سانتك مدل ST-39 2P

حشره كش برقي سانتك مدل ST-39 2P 

قيمت محصول : 29000 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

 

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
 

 

 


برچسب‌ها: حشره كش برقي، سانتك، مدل ST-39 2P،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۳۸:۰۹ توسط morteza | نظرات (0)

امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم

امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم

تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگرب ي سيم به دليل چالشهاي فني و مفهومي منحصربفرد از اهميت ويژه اي برخوردار است
دسته بندي كامپيوتر
بازديد ها 81
فرمت فايل docx
حجم فايل 2877 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 106

دانلود امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم


گزارش تخلف براي امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم
امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم

فروشنده فايل

كد كاربري 3069
كاربر
 
 

امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم

تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگرب ي سيم به دليل چالشهاي فني و مفهومي منحصربفرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله با توجه به محدوديت ها و شرايط عملياتي ويژه ي شبكه ها ي حسگر، روشي را براي بهبود تحمل پذيري خطا مانند تشخيص خطا در اين نوع شبكه ها مورد بررسي قرار مي دهيم. روش پيشنهادي به صورت روشي جديد قابليت تشخيص خطا در شبكه هاي حسگر را بهبود مي بخشد. در اين روش با استفاده از گره هاي ذخيره شده در ساختاري خوشه اي تحمل پذيري خطا مانند تشخيص صحيح خطا و ترميم آن را افزا ش داده ايم. ارزيابي روش پيشنهادي و مقايسه ي آن با روش ديگر، بهبود روش پيشنهادي را نشان مي دهد.

واژه هاي كليدي:

شبكه هاي حسگربي سيم ،تحمل پذيري خطا ، ترميم خطا ،مديريت شبكه.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

فصل اول

شبكه هاي حسگربي سيم2

چرا شبكه هاي حسگر؟2

تاريخچة شبكه هاي حسگر3

ساختار كلي شبكه حسگر بي سيم4

ساختمان گره6

ويژگي ها7

موضوعات مطرح_ 7

 • تنگناهاي سخت افزاري_ 8
 • توپولوژي_ 8
 • قابليت اطمينان_ 8
 • مقياس پذيري_ 8
 • قيمت تمام شده9
 • شرايط محيطي_ 9
 • رسانه ارتباطي_ 9
 • توان مصرفي گره ها9
 • افزايش طول عمر شبكه10
 • ارتباط بلادرنگ و هماهنگي_ 10
 • امنيت و مداخلات_ 11

عوامل پيش بيني نشده11

نمونه ي پياده سازي شده شبكه حسگر12

بررسي نرم ا فزارهاي شبيه سازي شبكه14

خصوصيات لازم براي شبيه سازهاي شبكه15

شبيه ساز NS(v2)16

معماري دروني NS_ 16

مدل VuSystem_ 16

شبيه ساز OMNeT++_ 17

شبيه ساز Ptolemy II18

مدل سازي شبكه هاي بي سيم20

اجراي يك مدل پيش ساخته20

تغيير پارامترها22

ساختار يك مدل پيش ساخته23

 • نمايش بصري(آيكون ها)23
 • كانال ها26
 • اكتور هاي مركب_ 27
 • كنترل اجرا28
 • ساخت يك مدل جديد29
 • به كارگيري اكتور plot39

قابليت هاي مدل سازي_ 41

 • شبيه سازي رويداد گسسته41
 • مدل هاي كانال_ 42
 • مدل هاي گره بي سيم42
 • مثال هايي از قابليت مدل سازي_ 42

1.ساختار بسته ها42

2.اتلاف بسته ها42

3.توان باتري 43

4.اتلاف توان_ 43

5.برخورد ها44

6.بهره آنتن دهي ارسال_ 47

ساختار نرم افزار50

چند مثال و كاربرد54

فهميدن تعامل (واكنش) در شبكه هاي حسگر54

نقايص شبكه هاي حسگر54

توانايي هاي توسعه يافته شبكه هاي حسگر54

طراحي ومدل كردن ناهمگن پتولومي_ 54

مدل شبكه حسگر55

نمونه هاي ايجاد شده توسط نرم افزار55

 • غرق سازي_ 55
 • مثلث بندي_ 56
 • نظارت بر ترافيك_ 57
 • گمشده جنگي در منطقه دشمن و تعقيب كننده58
 • جهان كوچك_ 60

فصل دوم

امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم61

مقدمه61

چالش هاي ايمني حسگر63

استقرار نيرومند63

محيط مهاجم64

نايابي منبع64

مقياس بزرگ_ 64

حملات و دفاع_ 64

لايه فيزيكي_ 65

تراكم65

كوبش_ 66

لايه اتصال_ 67

برخورد67

تخليه67

لايه شبكه68

اطلاعات مسير يابي غلط_ 68

عمليات انتخابي حركت به جلو68

حمله چاهك_ 69

حمله سايبيل_ 69

حمله چاهك پيچشي_ 69

حمله جريان آغازگر69

اعتبار و رمز گذاري_ 70

نظارت_ 70

پروب شدن_ 71

فراواني_ 71

راه حل هاي پيشنهادي_ 71

پروتكل هاي ارتباط_ 71

معماري هاي مديريت كليدي_ 75

LEAP_ 75

LKHW_ 75

پيش نشر كليدي به صورت تصادفي_ 76

Tiny PK_ 76

نتيجه گيري_ 77

فصل سوم

بهبودتحمل پذيريخطادرشبكه هاي حسگربي سيم78

كارهاي انجام شده78

سازمان دهي گره ها و عملكرد سيستم79

روش پيشنهادي_ 81

4-1 شبيه سازيدوروش_ 83

4-2 ارزيابي_ 83

نتيجه گيري_ 84

فصل چهارم

مقاله انگليسي Security in Wireless Sensor Networks_ 96

منابع98

 

دانلود پروژه بررسي امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم - ...

۱۸ آبان ۱۳۹۴ - شماره پروژه : 112 عنوان پروژه : بررسي امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم تعداد صفحات : 147 شرح مختصر پروژه : اين پروژه با عنوان بررسي امنيت در ...

مقاله امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم - سيويليكا

شبكه هاي حسگر بي سيم ياWSN تكنولوژي در حال ظهوري است كه روز به روز به جلب توجه محققان با ويژگي هاي چالش برانگيز آن و كاربرد متنوع دامنه قرار ميگيرد.

مقاله مروري بر امنيت در شبكه هاي حسگر بيسيم (WSN) - ...

شبكه هاي حسگر بيسيم معمولاً براي جمع آوري ركوردها از محيط غير ايمن تنظيم مي شوند. تقريباً تمامي پروتكل هاي امنيتي WSN بر اين تاكيد دارند كه يك مهاجم ميت...

پايان نامه امنيت شبكه هاي حسگر و سنسوري بي سيم - دانلود ...

پايان نامه دوره كارشناسي كامپيوتر. گرايش نرم افزار. چكيده. تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم به دليل چالشهاي فني و مفهومي منحصربفرد از. اهميت ويژه اي ...

تحقيق امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم - يك دو سه پروژه

توضيحات. عنوان: امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم. كليات تحقيق; بيان مسئله; اهداف و ضرورت تحقيق; ساختار تحقيق; فصل دوم: شبكه حسگر بي سيم; مقدمه; كاربرد ...

آموزش امنيت شبكه: انواع حملات در شبكه‌هاي حسگر بيسيم ...

در اين مقاله امنيتي با انواع حملات در شبكه هاي حسگر بيسيم امنيت شبكه هاي كامپيوتري آشنا شديد. و ديديد كه شبكه هاي حسگر بيسيم (WSN) نيز آموزش امنيت ...

بررسي چالش‌هاي امنيتي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم به صورت ...

۱ آبان ۱۳۹۴ - Full-text (PDF) | شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم شامل تعداد زيادي گره‌هاي حسگر ... حفظ امنيت و حريم خصوصي در گره‌هاي حسگر به علت قابليت‌هاي محدود آنها در ...

امنيت شبكه هاي بي سيم | انجمن شبكه حسگر بي سيم ايران

بدين وسيله به اطلاع پژوهشگران محترم مي رسانيم كه سامانه پيامكي لابراتوار شبكه حسگر بي سيم راه اندازي شد. از اين پس مي توانيد با ثبت شماره تلفن همراه خود از ...

مقاله فارسي . دانلود مقاله بررسي امنيت در شبكه هاي بي سيم و ...

جدول 4- 2 لايه¬هاي شبكه حسگر و دفاع / حملات Dos 81. فصل اول: كليات تحقيق. چكيده: اين پروژه بر مبناي ايجاد امنيت در شبكه‌هاي بي‌سيم مي‌باشد شبكه هاي ...

دانلود مقاله مروري بر امنيت در شبكه هاي حسگر بيسيم – مركز ...

۲۳ فروردين ۱۳۹۲ - شرح مختصر : شبكه هاي حسگر بي سيم در اصل براي جمع آوري اطلاعات از محيطي غيرقابل اعتماد بوجود آمد. تقريباً همۀ پروتكل هاي امنيتي براي WSN ...


برچسب‌ها: امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم، شبكه هاي حسگر بيسيم، امنيت، تحمل پذيري خطا، ترميم خطا، مديريت شبكه، پژوهش، تحقيق، مقاله، پروژه، دانلود پژوهش، دانلود تحقيق، دانلود مقاله، دانلود پروژه،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۲۴:۱۴ توسط morteza | نظرات (0)

هاست وردپرس ميزباني ويژه وردپرسي

 

ميزباني ويژه وردپرسي

هاست وردپرس؛ حاصل سال ها خدمت رساني موفقيت آميز به بهترين سايت هاي ايراني با سايت ساز WordPress است.
فرمول انحصاري هاست وردپرس همواره در حال تكامل است. هم اكنون با بكار گيري از CPU هاي نسل هشتم Intel و هارد NVMe - با راندماني بهتر از هميشه – از نهايت امكانات وردپرس بهره ببريد.

 

پشتيباني اختصاصي وردپرس

تنها هاستينگ ايران داراي تيم متخصص وردپرس

پشتيبانان پرآوازه هاستينگ و وردپرس ما

هيچ مشكلي را براي شما حل نشده باقي نخواهند گذاشت      

چرا هاست وردپرسي ايران سرور؟

با پيكربندي انحصاري هاست وردپرس مي توانيد بدون دغدغه، از نهايت امكانات شگفت انگيز سيستم مديريت محتوا وردپرس لذت ببريد.

 • سبك بودن سرور براي تسريع سرعت بارگذاري سايت وردپرسي شما
 • پيكربندي مخصوص امنيتي براي مقابله با حملات سايت هاي وردپرسي
 • ادغام بهينه با پلاگين هاي وردپرس مانند LiteSpeed Cache و...
 • SSL رايگان

  ادامه مطلب


برچسب‌ها: هاست، هاست وردپرس، وردپرس، هاست ويژه ورد پرس، ميزباني وِيژه وردپرسي، سايت ساز وردپرس، سايت ورپرسي، پلاگين هاي وردپرس،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۸:۳۲:۲۴ توسط morteza | نظرات (0)

بند سنگ اونيكس مدل 03

بند سنگ اونيكس مدل 03 

قيمت محصول : 5500 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


بند سنگ اونيكس مدل 03
 

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
بند سنگ اونيكس مدل 03

 

  

[google]

برچسب‌ها: بند سنگ، اونيكس، مدل 03،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۴۶:۱۰ توسط morteza | نظرات (0)

نگهدارنده دور گوشي كوتتسي مدل Wrist Fit مناسب براي اپل ايرپاد به همراه نگهدارنده ساعتي ايرپاد

نگهدارنده دور گوشي كوتتسي مدل Wrist Fit مناسب براي اپل ايرپاد به همراه نگهدارنده ساعتي ايرپاد 

قيمت محصول : 53000 تومان

برند : Coteetci

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


نگهدارنده دور گوشي كوتتسي مدل Wrist Fit مناسب براي اپل ايرپاد به همراه نگهدارنده ساعتي ايرپاد
 

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
نگهدارنده دور گوشي كوتتسي مدل Wrist Fit مناسب براي اپل ايرپاد به همراه نگهدارنده ساعتي ايرپاد
نگهدارنده دور گوشي كوتتسي مدل Wrist Fit مناسب براي اپل ايرپاد به همراه نگهدارنده ساعتي ايرپاد

 

  

[google]

برچسب‌ها: نگهدارنده دور گوشي كوتتسي، مدل Wrist Fit، اپل ايرپاد، نگهدارنده ساعتي ايرپاد،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۳۹:۵۸ توسط morteza | نظرات (0)

جاشمعي عقيق گيفت استون طرح شير

جاشمعي عقيق گيفت استون طرح شير 

قيمت محصول : 290000 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


جاشمعي عقيق گيفت استون طرح شير
 

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
جاشمعي عقيق گيفت استون طرح شير
جاشمعي عقيق گيفت استون طرح شير

 

 


برچسب‌ها: جاشمعي، عقيق گيفت استون، طرح شير،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۲۷:۲۲ توسط morteza | نظرات (0)

كابل تبديل SAS به SATA مدل AsLink طول 0.6 متر

كابل تبديل SAS به SATA مدل AsLink طول 0.6 متر 

قيمت محصول : 39000 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


كابل تبديل SAS به SATA مدل AsLink طول 0.6 متر
 

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
كابل تبديل SAS به SATA مدل AsLink طول 0.6 متر

 

 


برچسب‌ها: كابل تبديل، SAS به SATA، مدل AsLink، طول 0.6 متر،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۲۱:۴۹ توسط morteza | نظرات (0)

بند ايرپاد باسئوس مدل Earphone

بند ايرپاد باسئوس مدل Earphone 

قيمت محصول : 78000 تومان

برند : Baseus

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


بند ايرپاد باسئوس مدل Earphone
 

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
بند ايرپاد باسئوس مدل Earphone
بند ايرپاد باسئوس مدل Earphone

 

 


برچسب‌ها: بند ايرپاد، باسئوس، مدل Earphone،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۱۳:۲۸ توسط morteza | نظرات (0)

محافظ در مدل GA1000 مناسب براي كيس اپل ايرپاد

محافظ در مدل GA1000 مناسب براي كيس اپل ايرپاد 

قيمت محصول : 25000 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


محافظ در مدل GA1000 مناسب براي كيس اپل ايرپاد
 

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
محافظ در مدل GA1000 مناسب براي كيس اپل ايرپاد
محافظ در مدل GA1000 مناسب براي كيس اپل ايرپاد

 

 


برچسب‌ها: محافظ در، مدل GA1000، كيس اپل ايرپاد،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت ۰۷:۰۴:۲۷ توسط morteza | نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ]